ปัญหาของฉัน-ปัญหาของเธอ

เรื่อง นี้ สอน ให้ รู้ ว่า พวกเธอควรจะใส่ใจกับคนรอบข้างของเธอเอง ดูว่ามีใครเดือดร้อนอะไรไหมและเธอจะช่วยเขาเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง