რას ნიშნავს SaiNaCaPro?
აქ შეიტყობ მეტს ჩვენი პროექტის შესახებ და მიიღებ საინტერესო დამატებით ინფორმაციას

C105 თავმომწონე მეფის ასული

დავალება: სარკე ჩვენი სისუფთავისა და მოწესრიგებულობის შესამოწმებლადაა აუცილებელი. როცა სარკეში იხედები, ისე გაიღიმე, როგორც სხვებს უნდა უღიმოდე მუდამ.