რას ნიშნავს SaiNaCaPro?
აქ შეიტყობ მეტს ჩვენი პროექტის შესახებ და მიიღებ საინტერესო დამატებით ინფორმაციას

C58 ღმერთი ყოველ ჩვენგანშია

დავალება: დაუთმე ღმერთს დრო და შეეცადე, ყველაში ამოიცნო ღმერთი.