რას ნიშნავს SaiNaCaPro?
აქ შეიტყობ მეტს ჩვენი პროექტის შესახებ და მიიღებ საინტერესო დამატებით ინფორმაციას

C108 ვეფხვი და კატა

შენი დავალებაა: მუდამ მადლიერი იყავი. უმადურება ცუდი ხასიათის ნიშანია და, თუკი მას გამოიჩენ, აღარავინ დაგეხმარება.